false

Visselblåsarfunktion

Om du misstänker korruption eller allvarliga oegentligheter inom Stockholm Meeting Selection AB kan du anmäla det här. Om du i stället vill framföra klagomål så är du välkommen att kontakta din närmaste chef.

Visselblåsarfunktionen är en del i Stockholm Meeting Selection ABs förebyggande arbete mot korruption och andra missförhållanden. Visselblåsarfunktionen kan användas av allmänheten och andra utomstående personer men även av till exempel anställda, konsulter och leverantörer.

Visselblåsarlagen

Sedan 17 december 2021 finns lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Lagen ger ett särskilt skydd mot repressalier för den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och rapporterar den. Förutom myndighetens anställda omfattas till exempel personer som söker arbete hos myndigheten, tidigare anställda, praktikanter, leverantörer och egenföretagare som utför uppdrag åt myndigheten.

17 juli 2022 börjar alla delar av lagen att gälla vilket innebär att Stockholm Meeting Selection AB ska ha både en intern och en extern rapporteringskanal och särskilda rutiner för dokumentation och sekretess.

Vad kan du anmäla?

En visselblåsning kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller på annat sätt olämpliga. Anmälningar kan till exempel avse misstänkt korruption, missförhållanden som påverkar enskildas liv och hälsa, brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av diskriminering eller trakasserier inom Stockholm Meeting Selection AB.

Visselblåsarfunktionen ska inte användas för att anmäla mindre förseelser eller allmänt missnöje och klagomål. Då är du i stället välkommen att kontakta din närmaste chef.

För att omfattas av visselblåsarlagens särskilda skydd ska missförhållandet vara av allmänt intresse. Dit räknas i de flesta fall inte en enskild persons arbets- eller anställningsförhållanden.

Du kan välja att anmäla anonymt

Du kan skapa en e-postadress som inte kan kopplas till dig, om du vill vara anonym. Uppge inte ditt namn eller några andra personuppgifter i din anmälan.

Din anmälan bör innehålla följande information

Ditt namn (frivilligt).

Kontaktinformation – e-postadress eller telefonnummer (frivilligt).

Vad är det för missförhållande du har uppmärksammat?

Var har detta ägt rum?

När hände det? Ange datum och tid och om det är något återkommande.

Vem eller vilka i ledande ställning eller nyckelposition hos Stockholm Meeting Selection är inblandade? Förutom att anmäla företaget som sådan, är det bara personer i ledande ställning eller nyckelposition som kan anmälas via visselblåsarfunktionen.

Har du tillgång till någon form av dokumentation?

Har du vidtagit några andra åtgärder med anledning av de allvarliga oegentligheterna? I sådant fall vilka åtgärder? Har du till exempel meddelat någon annan instans om oegentligheterna?

Vad händer med din anmälan?

Anmälan tas emot av Stockholm Meeting Selection HR- och ledningsgrupp. En utredning kan till exempel leda till att en polisanmälan görs eller att ärendet läggs ned. Du kommer att få information om vad som händer med din anmälan.

Så här gör du en anmälan

Skicka din anmälan till visselblasning@meetingselection.se eller använd formuläret nedan. Vi samlar ingen personlig information i detta formulär. Varken namn, e-postadress eller IP-nummer lagras.

Vill du bifoga en fil eller bild?
Dra filer hit eller
Godkända filtyper: jpg, jpeg, gif, pdf, png, Max filstorlek: 50 MB.